Wybierz format pliku, który chcesz pobrać

Opis materiału The Green Tractors | Fairytale for children - design and application | Zielone Traktory - Bajki


         The Green Tractors | Fairytale for children - design and application | Zielone Traktory - Bajki - Traktory #bazylland
►Store      :  https://store.bazylland.pl 
►SUBSCRIBE :  https://goo.gl/AvuYKe
►Facebook   :  https://www.facebook.com/Bazylland
►Bazylland   :  http://bazylland.pl
►Twitter     :   https://twitter.com/bazylland
►Sklep/Shop : http://bazylland.cupsell.pl

Bajki dla dzieci o traktorach, rolnikach oraz innych wspaniałych maszynach. Zobacz, jak zabawki ożywają ! Film skierowany dla najmłodszych dzieci , dla pobudzania ich wyobraźni przy pomocy kolorowych obiektów . Każdy epizod będzie pomagał dziecku w rozwijaniu kreatywności i logicznego rozumowania

Fairy tales for children about tractors, farmers and other great machines. See how the toys come to life ! Film directed for the youngest children , to stimulate their imagination with brightly colored objects. Each episode will help your child develop creativity and logical reasoning

#Bazylland #GreenTractor #BajkaTraktor #ColorsandShaper        

Komentarze


Bazylland
Green Tractors :))))
PuLpEtOwSkYy PL
good job
Christiaan Pijper
(HoiMm
kyntteri
J:kkmmkk”km’ikkiuyytrrm. Wwq 😟😟😤😭😢😭
Vivek Sharma
Nice video
Mohammad Syakir
Hjju
Alokaprasada Pradhan
Y knit
Farming Stefan
https://youtu.be/KKYeIIP8IYI
Gaini Tulendieva
Салем
Baby Dinosaurs
Congratulates 2 million subscription. Good job. Good luck :)