Wybierz format pliku, który chcesz pobrać

Powrót do rodziny. Cały film.

Dodano: 2019-03-17

Wyświetleń: 156002

Czas trwania: 01:43:03

Opis materiału Powrót do rodziny. Cały film.


         Zmagający się z uzależnieniem od alkoholu sławny bejsbolista wraca do rodzinnego miasteczka, by rozpocząć program dwunastu kroków. W leczeniu pomaga mu trenowanie lokalnej drużyny młodzików. Dziękuję Wam wszystkim. Film ,,Cud w Cokeville" przekroczył milion wyświetleń.        

Komentarze


paweł mcp
Bóg stał się człowiekiem, przeżył życie bez grzechu i dobrowolnie oddał za nas życie umierając na krzyżu za nasze grzechy. Jeżeli przyjmiemy Ten Dar Łaski, wyznamy swoją grzeszność i poprosimy Pana Jezusa o przebaczenie i zbawienie oraz zaprosimy go do swojego życia, serca, aby został naszym Panem i Zbawicielem, będziemy zbawieni na zawsze i nikt nam tego nie odbierze.Każdy człowiek zgrzeszył:List do Rzymian3:23-24"23 Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, 24 I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie"A karą za grzech jest śmierć: List do Rzymian 6:23"23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."Zbawieni jesteśmy łaską wszechmogącego Boga przez wiarę w Jego Syna Jezusa ChrystusaJan 3:16"16Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."List do Efezjan 2:8-10"8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. 10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili."Nie pomogą nam nasze dobre uczynki, przynależność do jakiejś religii, czy religijne obrzędy a tylko żywa więź z Panem Jezusem, żywa wiara: List do Galacjan 2:16"16 Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek."Każdy kto szczerze uwierzy w Pana Jezusa i szczerze przyjmie Jego łaskę może wiedzieć, mieć pewność, że jest zbawiony i ma życie wieczne:I List Jana 5:11-13"11 A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. 12 Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście WIEDZIELI, że macie żywot wieczny."Pan Jezus cały czas puka do każdego serca, wystarczy przyjąć tę Łaskę:Objawienie Jana 3: 20"20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną." CZYTAJCIE BIBLIE.
Margarita piotrowska masela
wspanialy film polecam
Ewa Wisniewska
Super film dzięki za wrzutkę
torello137
Especially film! Bog jest wielki!
maryla62
Nie piszę komentarza,ale domagam się serduszka..Dlaczego? Potrafię pisać w moim języku poprawnie
Regina Gniwek
Dobry film dziękuję.
Anna Kaczkowska
Bardzo życiowy!!! Polecam 🙂
A co Ci do tego?!
Wina traktorzysty była,nie popatrzył tylko jak osioł wjechał na drogę.
Hanna Beata
Bardzo Wartosciowy "SUPER FILM" Wart Obejrzenia , Polecam.<<<10 /10
Andzelika Krzyżostaniak
Piękny film❤❤❤